برای اولین بار تولیدکنندگان واقعی، مدیریت صنعت مرغ تخم گذارکشور را بدست گرفتند

رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران میهن در گفتگو با پات گفت : براساس مصوبات مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۸ بهمن ماه سالجاری مجمع از میان استانهای داوطلب با رای کلیه اعضای حاضر وهمچنین استانهای اصفهان ، تهران ، قم ،گلستان ،البرز وآذربایجان شرقی برای حضور ارکان اتحادیه و مرغداران میهن انتخاب وسپس با معرفی نمایندگان حقیقی استانها ورای گیری بعمل آمده سمت های افراد حقیقی ترکیب اعضاء هیئت مدیره مشخص وبرای ثبت معرفی شدند وبعد از استقرار مسئولیت پیگیری امور صنعت مرغ تخم گذار را به دست گرفتند .

حمید کاشانی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه در سالهای گذشته مطالبات اعضاء و همچنین اتحادیه مرغداران میهن نیز به درستی پیگیری نشده واکثریت ارکان قبلی جزء تولیدکننگان مرغداران تخم گذار نبودند .

همچنین وی خاطر نشان کرد: مدیران اتحادیه سابق با طراحی یک سیستم بسته نسبت به عضوگیری اعضای جدید اقدام نمی کردند که این رفتار باعث گردید اکثر مرغداران کشور درمکان اتحادیه میهن تجمع کردند. و طیصورتجلسه ای خواستار تغییرات اساسی در ارکان اتحادیه مرغداران میهن شدند .

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: ترکیب هیئت مدیره فعلی جزءتولیدکنندگان بزرگ مرغ تخم گذار می باشندو سابقه وکارنامه عملکردی ارکان فعلی می تواند تحقق اهداف اتحادیه را تسریع کند واز این جهت برای اولین بار مدیریت این صنعت بزرگ بدست صاحبان اصلی آن یعنی تولیدکنندگان واقعی اداره می شود.

وی افزود: با برنامه ریزی پیش بینی شده برای تعادل بخشی به قیمت واقعی وهمچنین تولید تخم مرغ دربازار طراحی ، تدوین وتصویب برنامه مدیریت وتوسعه درقالب برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت وبلندمدت پنج ساله پیش بینی شده ودر دستور کارقرار گرفته است .

وی افزود: موضوع سازماندهی بازرگانی داخلی و خارجی ،برنامه ریزی برای مرغ پایان دوره و تثبیت قیمت مرغ جهت یکسان سازی قیمت در سراسر کشور ازمولفه های راهبردی برنامه های اتحادیه ملی مرغداران تخم گذار نام برد .

حمید کاشانی در پایان گفت: با تعامل سازنده وتلاشهای همه اعضاء شبکه ،در آینده نزدیک اتحادیه سراسری مرغ تخم گذار منافع مشترک تولیدکنندهومصرف کننده را تامین خواهد کرد .

اشتراک گذاری

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط