محصولات

انواع محصولات

تخم مرغ

گروه تولیدی کاشانی با بهره گیری از دانش روز همواره بر اصل کیفیت تاکید داشته است. رعایت بیوسکوریتی فارم ها، مدیریت بیماری ها و تغذیه سه اصل مهم و اساسی در تولید محصول با کیفیت هستند که مجموعه لپ گلی با نظارت مستقیم دامپزشکان و متخصصان تغذیه به آن رسیده است.

گروه تولیدی کاشانی با استفاده از نهاده ها و ریزمغذی های درجه یک و جیره های بالانس شده توانسته است تخم مرغ غنی شده با کیفیت بالا در سایزهای استاندارد متناسب با نیاز روز بازار تولید کند.

نهاده های مورد استفاده در تمامی فارم ها قبل از تخلیه جهت سنجش کیفیت نمونه برداری و به آزمایشگاه  ارسال میشود و پس از اخذ تاییدیه از سوی دامپزشک فارم تخلیه میگردد.

علاوه بر واکسیناسیون دقیق پرندگان طبق پروتکل های مورد تایید سازمان دامپزشکی، در این مجموعه آزمایشات ادواری از محصول تولید شده، آب مورد استفاده در مرغداری و خوراک آماده شده به عمل می آید که شامل بررسی آلودگی های میکروبی و شیمیایی آب مورد استفاده، آلودگی سطح تخم مرغ ها به لحاظ بیماری های مشترک با انسان نظیر سالمونلا، بررسی کیفیت زرده، سفیده و استحکام پوسته، همچنین آزمایشات متداول و مختلف از پرندگان در حال تولید یا پرورش از جهت بیماری های مشترک با انسان نظیر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و سایر بیماری های طیور می باشد.

پولت

پولت های تخمگذار مجموعه کاشانی در فارم بهشت قمصر  در مکانی کاملا استراتژیک به لحاظ فاصله زیاد از سایر فارم های گوشتی و تخمگذار شهرستان تولید میشوند. مدیریت برنامه ریزی شده به همراه استفاده از مواد اولیه با کیفیت منجر به پرورش پولت های تخمگذار با وزنگیری و ضریب تبدیل و رشد متعادل و عملکرد منطبق با کاتالوگ هر نژاد منجر شده است.

محصولات

تخم مرغ

گروه تولیدی کاشانی با بهره گیری از دانش روز همواره بر اصل کیفیت تاکید داشته است. رعایت بیوسکوریتی فارم ها، مدیریت بیماری ها و تغذیه سه اصل مهم و اساسی در تولید محصول با کیفیت هستند که مجموعه لپ گلی با نظارت مستقیم دامپزشکان و متخصصان تغذیه به آن رسیده است.

گروه تولیدی کاشانی با استفاده از نهاده ها و ریزمغذی های درجه یک و جیره های بالانس شده توانسته است تخم مرغ غنی شده با کیفیت بالا در سایزهای استاندارد متناسب با نیاز روز بازار تولید کند.

نهاده های مورد استفاده در تمامی فارم ها قبل از تخلیه جهت سنجش کیفیت نمونه برداری و به آزمایشگاه  ارسال میشود و پس از اخذ تاییدیه از سوی دامپزشک فارم تخلیه میگردد.

علاوه بر واکسیناسیون دقیق پرندگان طبق پروتکل های مورد تایید سازمان دامپزشکی، در این مجموعه آزمایشات ادواری از محصول تولید شده، آب مورد استفاده در مرغداری و خوراک آماده شده به عمل می آید که شامل بررسی آلودگی های میکروبی و شیمیایی آب مورد استفاده، آلودگی سطح تخم مرغ ها به لحاظ بیماری های مشترک با انسان نظیر سالمونلا، بررسی کیفیت زرده، سفیده و استحکام پوسته، همچنین آزمایشات متداول و مختلف از پرندگان در حال تولید یا پرورش از جهت بیماری های مشترک با انسان نظیر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و سایر بیماری های طیور می باشد.

پولت

پولت های تخمگذار مجموعه کاشانی در فارم بهشت قمصر  در مکانی کاملا استراتژیک به لحاظ فاصله زیاد از سایر فارم های گوشتی و تخمگذار شهرستان تولید میشوند. مدیریت برنامه ریزی شده به همراه استفاده از مواد اولیه با کیفیت منجر به پرورش پولت های تخمگذار با وزنگیری و ضریب تبدیل و رشد متعادل و عملکرد منطبق با کاتالوگ هر نژاد منجر شده است.